ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปฏิทินโรงเรียน
dot
bullet2562
bullet2561
bullet2560
dot
กิจกรรมเสริมในหลักสูตร
dot
bulletSwimming Class
bulletMusic Class
bulletComputer Class
dot
รอบรั้วใจรัก
dot
bulletอาเซียน (AEC)
bulletบันทึกเทปรายการซูเปอร์จิ๋ว
bulletเก็บตกบรรยากาศการซ้อมฟุตบอล "สิงห์นักเตะ"
bulletตรวจสุขภาพประจำปีจากคณะแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์
bulletธรรมะกับพระอาจารย์
bulletแก้งค์ฉลาดคิด(ส์)กับแบร์นจูเนียร์
bulletแสดงบัลเ่ล่ต์ถวายพระพรในหลวง
bulletโรงพยาบาลไทยนครินทร์เข้ามาตรวจสุขภาพประจำปี
bulletกิจกรรมจากสวนสนุก Funarium
bulletร่วมแสดงบัลเล่ต์งานวันเด็กที่เมกาบางนา
bullet ทรูปลูกปัญญา ชาแนล ถ่ายทำรายการ "What 'ศัพท์"
bulletการแสดงบัลเล่ต์ถวายพระพรแด่ในหลวง
bulletนักเรียนชั้นอนุบาล3ลงนามถวายพระพรในหลวงและพระราชินี
bulletบริษัทรักลูกกรุ๊ป รายการ Talk about kids
dot
เกร็ดสาระน่ารู้
dot
bullet5 โรคของเด็กที่ต้องระวังในหน้าฝน
bulletวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดื้อ
bulletการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถาม
bulletไม่สบาย...ไข้ขึ้นอีกแล้วจร้า !!!
bulletเล่นดนตรี..สร้างนิสัยดี
bulletเปิด AEC ครอบครัวเกี่ยวอะไรด้วย
bulletรับมือลูกตอนปิดเทอม
bulletไข้หวัดใหญ่กับ ไข้หวัดธรรมดา แตกต่างกันอย่างไร?
bulletรู้จักโรคมือ เท้า ปาก
bulletสุขภาพดีรับหน้าฝน
bulletดูแลลูก...ให้ห่างเกม
dot
นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Project Approach
dot
bulletปีการศึกษา 2558
bulletปีการศึกษา 2559


สถาบัน Fun Language
นานมีบุ๊ค


โครงงานการปลูกถั่วงอก

โครงงาน :  การปลูกถั่วงอก

ชั้นเรียน : อนุบาล 2/2

จำนวน : 24 คน

ระยะเวลา : วันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2558

ครูประจำชั้น

นางสาวเรวดี  อินทิรัตน์

นางสาววรัญญา  ชื่นอิ่มทรัพย์

 

วัตถุประสงค์ของการนำโครงงานมาสอน

1. เพื่อให้เด็กรู้ถึงขั้นตอนในการปลูกถั่วงอก

2. เพื่อให้รู้จักสังเกต

3. เพื่อให้เด็กได้ทดลอง ปฏิบัติจริง ลองผิดลองถูกในการปลูกต้นถั่วงอก

4. เพื่อให้เด็กได้รู้จักการปลูกถั่วงอกและการนำถั่วงอกมาประกอบอาหารได้

5. เพื่อให้เด็กรู้ถึงการเจริญเติบโตของต้นถั่วงอก

6. ปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบ ความสามัคคี และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

7. เพื่อให้เด็กได้เข้าใจถึงการเรียงลำดับเหตุการณ์การเจริญเติบโตของต้นถั่วงอกได้ถูกต้อง

 

ระยะที่ 1 : เร่ิมต้นโครงงาน (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558)

1. สอนถึงเรื่องความสำคัญและคุณประโยชน์ของต้นถั่วงอก

2. สนทนากับเด็กนักเรียนถึงขึ้นตอนการปลูกถั่วงอก

3. เตรียมอุปกรณ์ในการปลูก

4. ครูสาธิตวิธีการปลูกให้กับเด็กนักเรียน

5. เด็กนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกต้นถั่วงอก

6. สรุปผลการดำเนินงาน

7. นำเสนอผลงาน

 

          เนื่องจากในชั่วโมงเรียนเกี่ยวกับการเรียงลำดับเหตุการณ์การเจริญเติบโตของต้นถั่งงอกมีเด็กจำนวนมากไม่สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง คุณครูจึงหาวิธีที่จะให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง โดยการเสนอให้กับเด็กว่า เด็กอยากจะรู้หรือไม่ว่าจริง ๆ แล้ว การเจริญเติบโตของต้นถั่วงอกหรือต้นไม้มีลักษณะขั้นตอนการเจริญเติบโตเป็นอย่างไร มีเด็กจำนวนหนึ่งบอกว่าต้องการปลูกจริง ๆ ถึงจะรู้และเห็นต้นจริง ๆ 


ระยะที่ 2 : พัฒนาโครงงาน (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558)

1. กำหนดปัญหาในการทำโครงงาน "การปลูกถั่วงอก"

2. ให้เด็กนักเรียนตั้งคำถามตามสมมติฐานตามความอยากรู้ของเด็กนักเรียนโดยมีคุณครูช่วยแนะนำ

3. คุณครูสนทนากับเด็กนักเรียนและสาธิตการปลูกต้นถัวงอก

4. คุณครูและเด็ก ๆ ร่วมกันลงมือปลูกต้อนถั่วงอกตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

5. เด็กนักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์การเจริญเติบโตของต้นถั่วงอก

 

          จากประเด็นปัญหาคุณครูและเด็กนักเรียนตั้งชื่อโครงงานเรื่อง "การปลูกถั่วงอก" และตั้งสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 : เด็กนักเรียนบอกใช้เมล็ดถั่วเขียวปลูก

สมมติฐานที่ 2 : ปลูกใส่ตะกร้า รดน้ำ เอาผ้าคลุม

สมมติฐานที่ 3 : ปลูกเอาสำลีปกคลุมเมล็ดไว้


ระยะที่ 3  : รวบรวมสรุป (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)

1. สรุปผลจากการปลูกต้นถั่วงอกร่วมกัน

2. ทบทวนถามเด็กนักเรียนถึงขั้นตอนในการปลูกต้นถั่วงอก

3. สำรวจและสังเกตถึงขั้นตอนหรือวิธีการปลูกต้นถั่วงอก

4. เด็กนักเรียนและคุณครูร่วมกันสรุปถึงการเรียงลำดับเหตุการณ์การเจริญเติบโตของต้นถั่วงอก

 

          จากการทดลองปลูกต้นถั่วงอก โดยผ่านขั้นตอนในการปลูกที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ เด็กได้สังเกตการเจริญเติบโตของต้นถั่วงอกทุก ๆ วัน เด็ก ๆ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นถั่วงอกว่ามีการเจริญเติบโตขึ้นได้Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนใจรักอนุบาล 39/1 ซอยปุณณวิถี 29 ถนนสุขุมวิท101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.0-2741-8661-3 แฟกซ์.0-2332-5930 www.jai-rak.com