ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปฏิทินโรงเรียน
dot
bullet2562
bullet2561
bullet2560
dot
กิจกรรมเสริมในหลักสูตร
dot
bulletSwimming Class
bulletMusic Class
bulletComputer Class
dot
รอบรั้วใจรัก
dot
bulletอาเซียน (AEC)
bulletบันทึกเทปรายการซูเปอร์จิ๋ว
bulletเก็บตกบรรยากาศการซ้อมฟุตบอล "สิงห์นักเตะ"
bulletตรวจสุขภาพประจำปีจากคณะแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์
bulletธรรมะกับพระอาจารย์
bulletแก้งค์ฉลาดคิด(ส์)กับแบร์นจูเนียร์
bulletแสดงบัลเ่ล่ต์ถวายพระพรในหลวง
bulletโรงพยาบาลไทยนครินทร์เข้ามาตรวจสุขภาพประจำปี
bulletกิจกรรมจากสวนสนุก Funarium
bulletร่วมแสดงบัลเล่ต์งานวันเด็กที่เมกาบางนา
bullet ทรูปลูกปัญญา ชาแนล ถ่ายทำรายการ "What 'ศัพท์"
bulletการแสดงบัลเล่ต์ถวายพระพรแด่ในหลวง
bulletนักเรียนชั้นอนุบาล3ลงนามถวายพระพรในหลวงและพระราชินี
bulletบริษัทรักลูกกรุ๊ป รายการ Talk about kids
dot
เกร็ดสาระน่ารู้
dot
bullet5 โรคของเด็กที่ต้องระวังในหน้าฝน
bulletวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดื้อ
bulletการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถาม
bulletไม่สบาย...ไข้ขึ้นอีกแล้วจร้า !!!
bulletเล่นดนตรี..สร้างนิสัยดี
bulletเปิด AEC ครอบครัวเกี่ยวอะไรด้วย
bulletรับมือลูกตอนปิดเทอม
bulletไข้หวัดใหญ่กับ ไข้หวัดธรรมดา แตกต่างกันอย่างไร?
bulletรู้จักโรคมือ เท้า ปาก
bulletสุขภาพดีรับหน้าฝน
bulletดูแลลูก...ให้ห่างเกม
dot
นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Project Approach
dot
bulletปีการศึกษา 2558
bulletปีการศึกษา 2559


สถาบัน Fun Language
นานมีบุ๊ค


โครงงานปลูกต้นหอมในลังไข่

ชื่อโครงงาน :  ปลูกต้นหอมในลังไข่

ระดับชั้น :  เตรียมอนุบาล 2

จำนวน : 20 คน

ระยะเวลา : 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2559

ครูประจำชั้น : ครูธมนวรรณ  สีนวล ครูสุจิตรา  ขวัญมา


วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

1. เพื่อส่งเนริมให้นักเรียนเกิดความชอบในการรับประทานผัก

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้ถึงประโยชน์ของการรับประทานผัก

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดทักษะกระบวนการคิด และการลงมือปฏิบัติจริง

4. เพื่อจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน

5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่

 

เนื้อหาและความสำคัญ

     "ผัก" เป็นอาหารที่มีความสำคัญ และมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ โดยนำมาประกอบปรุงแต่งเพื่อบริโภคเป็นอาหารได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราก หัว ลำต้น ใบ ฝัก ดอก ผล เมล็ด และยอด ซึ่งอาจนำมารับประทานสด ๆ หรือใช้เป็นส่วนประกอบของการประกอบอาหารต่าง ๆ ได้มากมายหลายประเภท และที่สำคัญไปมากกว่านั้น ผักยังเป็นแหล่งรวมของวิตามินชนิดต่าง ๆ ด้วย

ดังนั้น การรับประทานผักเป็นประจำถือได้ว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการป้องกันโรคและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

โครงงานปลูกต้นหอมในลังไข่ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบโครงงานกับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 2 

 

ระยะที่ 1 :  เริ่มต้นโครงงาน

1. ครูผู้สอน และผู้ช่วยครูสังเกตพฤติกรรมการรับประทานผักของเด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 2 สามารถรับประทานผักได้หลายชนิด

2. ครูผู้สอน และผู้ช่วยครู อธิบายถึงประเภทอาหาร และอาหารมีประโยชน์อะไรบ้าง

3. ครูผู้สอน และผู้ช่วยครูลงความเห็นตามความสนใจของนักเรียนโดยทำเป็นโครงงานตามความสนใจของนักเรียน

4. จัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ขั้นตอน การปลูกต้นหอมในลังไข่

5. ครูผู้สอน มอบหมายให้นักเรียนนำหอมหัวแดงมาจากบ้านคนละ 1-2 หัว


ระยะที่ 2 : พัฒนาโครงงาน

1. กำหนดปัญหา ปลูกต้นหอมในลังไข่

2. เด็กนักเรียนทุกคน

- ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ "การปลูกต้นหอมในลังไข่"

- ช่วยกันเลือกลังไข่ที่สมบูรณ์และหอมหัวแดงที่ไม่เน่าเสียหรือแห้ง


ระยะที่ 3 : การดำเนินการ การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลสรุป

1. ทำการทดลอง ลงมือปฏิบัติ ปลูกต้นหอมในลังไข่ พร้อมทั้งสนทนาก่อนทำการทดลองปลูก

2. การดำเนินการตามขั้นตอน โครงงาน "ปลูกต้นหอมในลังไข่"

3. ให้คำอธิบายถึงขั้นตอน และวิธีการที่สำคัญในการปลูกต้นหอมในลังไข่

4. มอบหมายให้นักเรียนนำผลงานกลับไปบ้านเพื่อให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงาน

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนใจรักอนุบาล 39/1 ซอยปุณณวิถี 29 ถนนสุขุมวิท101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.0-2741-8661-3 แฟกซ์.0-2332-5930 www.jai-rak.com