ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปฏิทินโรงเรียน
dot
bullet2562
bullet2561
bullet2560
dot
กิจกรรมเสริมในหลักสูตร
dot
bulletSwimming Class
bulletMusic Class
bulletComputer Class
dot
รอบรั้วใจรัก
dot
bulletอาเซียน (AEC)
bulletบันทึกเทปรายการซูเปอร์จิ๋ว
bulletเก็บตกบรรยากาศการซ้อมฟุตบอล "สิงห์นักเตะ"
bulletตรวจสุขภาพประจำปีจากคณะแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์
bulletธรรมะกับพระอาจารย์
bulletแก้งค์ฉลาดคิด(ส์)กับแบร์นจูเนียร์
bulletแสดงบัลเ่ล่ต์ถวายพระพรในหลวง
bulletโรงพยาบาลไทยนครินทร์เข้ามาตรวจสุขภาพประจำปี
bulletกิจกรรมจากสวนสนุก Funarium
bulletร่วมแสดงบัลเล่ต์งานวันเด็กที่เมกาบางนา
bullet ทรูปลูกปัญญา ชาแนล ถ่ายทำรายการ "What 'ศัพท์"
bulletการแสดงบัลเล่ต์ถวายพระพรแด่ในหลวง
bulletนักเรียนชั้นอนุบาล3ลงนามถวายพระพรในหลวงและพระราชินี
bulletบริษัทรักลูกกรุ๊ป รายการ Talk about kids
dot
เกร็ดสาระน่ารู้
dot
bullet5 โรคของเด็กที่ต้องระวังในหน้าฝน
bulletวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดื้อ
bulletการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถาม
bulletไม่สบาย...ไข้ขึ้นอีกแล้วจร้า !!!
bulletเล่นดนตรี..สร้างนิสัยดี
bulletเปิด AEC ครอบครัวเกี่ยวอะไรด้วย
bulletรับมือลูกตอนปิดเทอม
bulletไข้หวัดใหญ่กับ ไข้หวัดธรรมดา แตกต่างกันอย่างไร?
bulletรู้จักโรคมือ เท้า ปาก
bulletสุขภาพดีรับหน้าฝน
bulletดูแลลูก...ให้ห่างเกม
dot
นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Project Approach
dot
bulletปีการศึกษา 2558
bulletปีการศึกษา 2559


สถาบัน Fun Language
นานมีบุ๊ค


โครงงานปลูกผักสวนครัว

ชื่อโครงงาน  : ปลูกผักบุ้ง

ระดับชั้น :  เตรียมอนุบาล 1

จำนวน : 20 คน

ระยะเวลา :  15  มกราคม - 1 มีนาคม 2558

ครูประจำชั้น : ครูสังวาลย์  พรหมทา ครูเมระวี  พืชทอง

 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงาน

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความชอบในการรับประทานผักมากขึ้น

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักชนิดของผักเพ่ิมมากขึ้น

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติจริง

4. เพื่อจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน

5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

 

เนื้อหาและความสำคัญ

เรื่องผัก เป็นหนึ่งในเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนการสอน หน่วย อาหาร ผักเป็นอาหารที่มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์โดยนำมาประกอบปรุงแต่งเพื่อบริโภคเป็นอาหารได้ ผักบางชนิดส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้จัก เช่น ถั่วฝักยาว แตงกวา กะหล่ำปลี แครอท แต่บางชนิดยังไม่รู้จักโดยเฉพาะเด็ก ๆ โดยยกตัวอย่างเด็กนักเรียนในชั้นเตรียมอนุบาล 1 เด็ก ๆ ยังไม่รู้จักผักบุ้งโดยละเอียด บางคนได้ยินชื่อผักบุ้งมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่รู้จักลักษณะลำต้น ใบ โดยละเอียด เด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 1 ส่วนใหญ่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องผักบุ้งอยากรู้จัก อยากเห็น และอยากทดลองปลูก

 

ระยะที่ 1 : เริ่มต้นโครงการ

1. ครูผู้สอนนำเด็กนักเรียนเข้าสู่บทเรียนเรื่องหน่วยอาหาร เรียนรู้เรื่อง อาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้

2. ครูผู้สอนอธิบายถึงประโยชน์ของผักและยกตัวอย่างชนิดของผัก เช่น ถั่วฝักยาว แตงกวา กะหล่ำปลี แครอทและผักบุ้ง

3. ครูผู้สอนลงความเห็นตามความสนใจของนักเรียนโดยทำเป็นโครงงานตามความสนใจของนักเรียน

4. จัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ขั้นตอน การปลูกผักสวนครัว

5. ครูผู้สอนมอบหมายให้นักเรียนนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาจากบ้าน คนละ 1 ใบ และบัวรดน้ำ 1 อัน

 

 

ระยะที่ 2 : พัฒนาโครงงาน

1. การกำหนดปัญหา ปลูกผักสวนครัว

2. เด็กนักเรียนทุกคน 

   - ช่วยกันตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ "การปลูกผักสวนครัว"

   - ช่วยกันระบายสีภาพขวดน้ำพลาสติก บัวรดน้ำและเมล็ดพันธุ์ (ที่เตรียมไว้)

 

 

    

 

ระยะที่ 3 : การดำเนินการ การติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลสรุป

1. ทำการทดลอง ลงมือปฏิบัติ ปลูกผักสวนครัว พร้อมทั้งสนทนาก่อนทำการทดลองปลูก

2. การดำเนินการตามขั้นตอนโครงงาน ปลูกผักสวนครัว

3. ให้คำอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการที่สำคัญในการปลูกผักสวนครัว

4. มอบหมายให้นักเรียนำผลงานกลับไปบ้าน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงาน

   

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนใจรักอนุบาล 39/1 ซอยปุณณวิถี 29 ถนนสุขุมวิท101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.0-2741-8661-3 แฟกซ์.0-2332-5930 www.jai-rak.com