ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปฏิทินโรงเรียน
dot
bullet2565
dot
กิจกรรมเสริมในหลักสูตร
dot
bulletSwimming Class
bulletMusic Class
bulletComputer Class
dot
รอบรั้วใจรัก
dot
bulletอาเซียน (AEC)
bulletบันทึกเทปรายการซูเปอร์จิ๋ว
bulletเก็บตกบรรยากาศการซ้อมฟุตบอล "สิงห์นักเตะ"
bulletตรวจสุขภาพประจำปีจากคณะแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์
bulletธรรมะกับพระอาจารย์
bulletแก้งค์ฉลาดคิด(ส์)กับแบร์นจูเนียร์
bulletแสดงบัลเ่ล่ต์ถวายพระพรในหลวง
bulletโรงพยาบาลไทยนครินทร์เข้ามาตรวจสุขภาพประจำปี
bulletกิจกรรมจากสวนสนุก Funarium
bulletร่วมแสดงบัลเล่ต์งานวันเด็กที่เมกาบางนา
bullet ทรูปลูกปัญญา ชาแนล ถ่ายทำรายการ "What 'ศัพท์"
bulletการแสดงบัลเล่ต์ถวายพระพรแด่ในหลวง
bulletนักเรียนชั้นอนุบาล3ลงนามถวายพระพรในหลวงและพระราชินี
bulletบริษัทรักลูกกรุ๊ป รายการ Talk about kids
dot
เกร็ดสาระน่ารู้
dot
bullet5 โรคของเด็กที่ต้องระวังในหน้าฝน
bulletวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดื้อ
bulletการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถาม
bulletไม่สบาย...ไข้ขึ้นอีกแล้วจร้า !!!
bulletเล่นดนตรี..สร้างนิสัยดี
bulletเปิด AEC ครอบครัวเกี่ยวอะไรด้วย
bulletรับมือลูกตอนปิดเทอม
bulletไข้หวัดใหญ่กับ ไข้หวัดธรรมดา แตกต่างกันอย่างไร?
bulletรู้จักโรคมือ เท้า ปาก
bulletสุขภาพดีรับหน้าฝน
bulletดูแลลูก...ให้ห่างเกม
dot
นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Project Approach
dot


สถาบัน Fun Language
นานมีบุ๊ค


เปิด AEC ครอบครัวเกี่ยวอะไรด้วย

        เราได้ยินการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 แต่จากข้อมูลส่วนเล็ก ๆ ถัดจากนี้ประกอบกับความรู้สึกของเราทุกคนเอง คงพอบอกได้ว่า ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เราอาจไม่ได้คิดถึงด้วยซ้ำว่าจะส่งผลถึงครอบครัวอย่างไร 

     ข้อมูลและความเห็นจากผู้ที่ศึกษาและทำงานเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการเปิดประชาคมอาเซียน หรือเออีซี 3 ท่านว่า เออีซีเกี่ยวกับชีวิตพ่อแม่ลูกหรือไม่ อย่างไร มาก-น้อยและใกล้-ไกลเพียงใด

    แต่ทางโรงเรียนจะขอยกตัวอย่างจาก ดร.สินีนาฎ  เสริมชีพ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งท่านพูดในหัวข้อที่ว่า เปิดใจกว้าง เคารพความหลากหลาย ลูกต้องการตัวอย่าง

 "เออีซีคือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมในภูมิภาค โดยมีการค้าขายระหว่างกัน และการลงทุนได้อย่างเสรี มีการเคลื่อนย้ายแระงงานมีฝีมือในภูมิภาคอย่างเสรี ซึ่งเออีซีจะสำเร็จได้จะต้องมีความเชื่อมโยงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นพื้นฐาน ดังนั้นครอบครัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจังมีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้เออีซียังมีผลกระทบต่อครอบครัวไทยด้วย ภาพที่เกิดขึ้นคือ สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสได้พบปะมากขึ้นและมีการเปิดประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น และเมื่อมีการเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจ อาจทำให้มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น สมาชิกครอบครัวที่อยู่ในวัยทำงานอาจต้องทุ่มเทให้กับการทำงาน และอาจำให้มีเวลาให้ครอบครัวน้อยลง

AEC ไม่เฉพาะแต่เศรษฐกิจ เด็ก ๆ มีส่วนด้วย

"เออีซีส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงคือ เด็ก ๆ มีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ส่วนทางอ้อมคือการไปมาหาสู่กันของชาวอาเซียนที่เพิ่มขึ้น ทำให้เด็ก ๆ มีโอกาสได้พบปะและพูดคุยกับชาวต่างชาติมากขึ้น เมื่อเข้าเรียนอาจมีโอากาสไปเรียนต่อหรือเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ  ทำให้เด็ก ๆ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย"

ครอบครัวต้องทำอะไร

"ครอบครัวควรมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กโดยอธิบายให้เด็กเข้าใจในความหลากหลาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้น ควรหาความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งช่วยสะท้อนถึงรากฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ  รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยอาจเริ่มต้นที่การเรียนภาษา เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลและมีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น ที่สำคัญ ควรเปิดใจกว้างและเคารพในความหลากหลายทางสังคมที่ิเกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและความสามารถในการปรับตัวของเด็ก ๆ ต่อไป"

"พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างให้แก่เด็ก ๆ ในการเปิดใจกว้าง เคารพในความหลากหลายเรียนรู้เพื่อบ้านอาเซียน ตั้งแต่วันนี้"

 

ขอขอบคุณบทความดี ๆ จากนิตยสาร Real Parenting ตุลาคม 2556Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนใจรักอนุบาล 39/1 ซอยปุณณวิถี 29 ถนนสุขุมวิท101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.0-2741-8661-2 , 081-104-0022 www.jai-rak.com